Pojednanie stron

Mediacje swarzędz - pojednanie stron

Stosuję się do przepisów prawa, które mówią, że sprawa może zostać skierowana do mediacji także w przedmiocie pojednania stron (art. 436 § 2 k.p.c.).

Warto spróbować gdy zależy Ci na spójnym wychowaniu dzieci…

gdy chcesz ułożyć lepsze relacje z teściami…
gdy pragniesz więcej szacunku …

gdy nie chcesz straszyć konsekwencjami…

Zajmuję się mediacjami rodzinnymi na każdym etapie związku m.in. pomagam w jasnym określaniu potrzeb i oczekiwań osób które chcą być ze sobą lub się zastanawiają co dalej.


W pracy mediatora kieruję się Kodeksem Etyki Mediatora i Standardami Mediacji.

 

 Mediacje rodzinne są jednym ze sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów przy wsparciu neutralnej i bezstronnej osoby. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacjom jest bardzo szeroki. Mogą to być między innymi:

  • usprawnianie komunikacji w związku;
  • wypracowywanie spójnych zasad dotyczących wychowywania dzieci;
  • podział obowiązków domowych;
  • zapobieganie konfliktom w przyszłości;
  • gospodarowanie budżetem domowym;

oraz inne sprawy będące źródłem konfliktów między małżonkami, partnerami lub innymi członkami rodziny.

Mediacje rodzinne pomagają w zawarciu porozumienia i tym samym wypracowaniu kompromisowego rozwiązania, zaakceptowanego przez obie strony, z pełnym ich wpływem na kształt zawartego porozumienia.

Pomyśl! Gdyby tak można było, czas zmarnowany na konflikt, przeznaczyć na budowanie relacji z bliskimi.

Stosuję się do przepisów prawa, które mówią, że sprawa może zostać skierowana do mediacji także w przedmiocie pojednania stron (art. 436 § 2 k.p.c.).

Warto spróbować gdy zależy Ci na spójnym wychowaniu dzieci…

gdy chcesz ułożyć lepsze relacje z teściami…
gdy pragniesz więcej szacunku …

gdy nie chcesz straszyć konsekwencjami…

Zajmuję się mediacjami rodzinnymi na każdym etapie związku m.in. pomagam w jasnym określaniu potrzeb i oczekiwań osób które chcą być ze sobą lub się zastanawiają co dalej.