Oferta

Oferta

Spotkanie indywidualne (w tym spotkanie informacyjne, trwa ok. 1 h) – 150 zł/1 h, za każde następne rozpoczęte pół godziny – 75 zł.

Sesja wspólna (trwa ok. 1,5 h) – 180 zł/1h, dodatkowo za każde rozpoczęte pół godziny –  90 zł.

Sesja indywidualna (w trakcie mediacji) – 100 zł/1 h od osoby.

Mediacje on-line: – 250 zł/1h, za każde następne rozpoczęte pół godziny – 120 zł.

Sporządzenie dokumentu ugody – 350 zł.

Bezpłatna konsultacja

Zapraszam do kontaktu by uzyskać informację, w jakich sytuacjach można przeprowadzić mediacje i co można na nich zyskać. Podczas rozmowy można się dowiedzieć jakie są etapy mediacji, jak się do niej przygotować. Preferuję kontakt telefoniczny : +48 512 713 631

Regulamin świadczenia usług

1. Warunkiem przystąpienia do mediacji jest indywidualne spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, wyrażenie zgody na  mediację.

2. Określenie „posiedzenie mediacyjne” oznacza: 

  • spotkanie indywidualne; 
  • spotkanie wstępne;
  • spotkanie wspólne;
  • posiedzenie on-line. 

Istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń jednego dnia:

  • posiedzenia indywidualne z każdą osobą oddzielnie;
  • spotkania wspólne.

Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne. Wszelkie uwagi, propozycje zgłaszane przez jedną ze stron, wymagają omówienia podczas wspólnej sesji mediacyjnej. 

3. Zaświadczenie o zgłoszeniu się na mediację, mediator wydaje wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną oraz otrzymaniu od niej zgody pisemnej. Niezbędnym warunkiem wydania zaświadczenia, jest uczestnictwo przynajmniej na jednym posiedzeniu mediacyjnym, wszystkich stron sporu.

4. W przypadku niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 70 zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.]. Strony obciążane są kosztami zawsze, gdy potwierdzą planowany termin lub nie odwołają  sesji na trzy dni przed planowanym terminem.

Orientacyjne koszty mediacji umownych przy zgodnej woli stron: Mediacja w sprawie alimentów -500 zł.

Mediacja w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego (ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, wysokość świadczeń alimentacyjnych) -700 zł.

Porozumienie w sprawie warunków rozwodu/bez podziału majątku (wraz z rodzicielskim planem wychowawczym) -1.100 zł.